​Nem installation


Ingen vedligeholdelse


Spar energi

Om firmaet​

Udviklingen af Kalkknuseren startede oprindelig i Tyskland. Under Knud Zindels ledelse blev udviklingen og produktionen flyttet til Danmark i 1994 og selskabet AMTech Aqua Miljø ApS blev stiftet. I dag er AMTech Aqua Miljø ApS en familievirksomhed beliggende centralt i Herlev, hvor vi har et mindre adhoc-lager, yder rådgivning på telefon og mail samt kører ud i hele landet til informations- og rådgivningsmøder hos ejendomsselskaber, beboerforeninger, virksomheder, vandværker m.v. Hertil kommer at vi har et tæt samarbejde med et landsdækkende netværk af dygtige VVS-installatører.

Mission med vision

AMTech Aqua Miljø ApS ønsker at afhjælpe kalkproblemer i drikkevandet på den mest enkle og ansvarlige måde nemlig uden brug af kemikalier.

Vi ønsker desuden at gøre folk mere bevidste om de miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med det daglige vandforbrug.

Miljøansvarlighed med sund fornuft

Vand er forudsætningen for al liv nu og i fremtiden, derfor mener vi, at vi alle bør tage ansvar for, hvordan vi forbruger vand i hverdagen.​

I store dele af Danmark har vi meget kalkholdigt vand (hårdt vand), og det sætter sine spor – vi forbruger nemlig store mængder kemikalier, fordi det hårde vand kræver mere vaske- og skyllemidler til tøjvasket, mere sæbe og shampoo til badene og mere afkalknings- og rengøringsmidler til rengøringen. Store mængder kemikalier ryger derfor dagligt ud med spildevandet, og belaster miljøet voldsomt. Kalkaflejringer fra vandet betyder desuden øget el-forbrug og kortere levetid for de fleste husholdningsmaskiner, hvilket også belaster miljøet.

Kalkknuseren er den logiske løsning, som kan medvirke til, at vi passer bedre på miljøet.​

​Vi er en klimabevidst partner

AMTech Aqua Miljø ApS

CVR: 15882093

Salg og rådgivning

Mandag til torsdag: kl. 9 - 16 

Fredag: kl. 9 - 15

Telefon: 44 94 33 08